Carbonated Filling Machine

đồ uống có ga máy, máy nước giải khát có ga, máy nước đá có ga.